Makens profil…

Scary shit – makens test gav följande resultat;

Praktiskt lagda, traditionella och välorganiserade. Fysiskt aktiva. Ointresserade av teoretiska frågor om de inte ser en praktisk tillämpning. Besitter en klar bild av hur saker och ting ska vara. Lojala. Arbetar hårt. Ofta ledare, med mycket god organisationsförmåga. “Goda medborgare” som värdesätter trygghet och lugn.

Passande yrkesroller för maken; 

Militärer, affärsföreståndare, chefer, poliser, domare, ekonomichefer, lärare, säljare, regeringstjänstemän, försäkringsagenter, vårdchefer, handels- och tekniklärare.

  1 comment for “Makens profil…

  1. Bosse
    2008/09/21 at 10:06

    Mitt resultat blev detsamma som sonens bevars. Arv eller miljö?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *