Gröna fingrar…

Man vet att man har lyckats i trädgården när tulpanerna är tejpade??!

LillaE stod skyldig när det visade sig att lite kronblad hade avlägsnats från blommorna… med skam i blicken kröp hon till korset och bekände för modern att hon gjort åverkan på odlingen. ‘Bli inte arg, mamma… men jag fixade blomman!’

Jorå, där var tejp över hela den vita tulpanen… ordningen återställd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *